GaltvortSkolen - Personvern

Denne lisensen forklarer detaljert hvordan "GaltvortSkolen" i samarbeid med tilknyttede organisasjoner (heretter omtalt som "vi", "oss", "vår", "GaltvortSkolen" eller "http://galtvortskolen.net/phpbb") og phpBB (heretter omtalt som "de", "dem", "deres", "phpBB-programvaren", "phpbb.com", "phpBB-Gruppen" eller "phpBB Teams") bruker informasjonen du har opprettet under medlemsskapet (heretter omtalt som "din informasjon").

Din informasjon er opprettet på to måter. For det første vil phpBB-programvaren lage et visst antall infokapsler, som er små tekstvariabler som lastes ned til din datamaskins nettleserfiler, under registreringen og medlemsskapet av "GaltvortSkolen". De første to infokapslene inneholder bare en brukeridentifikasjon (heretter omtalt som "bruker-id") og en anonym sesjonsidentifikasjon (heretter omtalt som "sesjons-id") som begge automatisk blir gitt til deg av phpBB-programvaren. En tredje infokapsel vil bli laget mens du går igjennom emnene på "GaltvortSkolen" og gjør at forumene vet hvilke emner som er lest og ikke for å bedre din brukeropplevelse.

Vi kan også lage cookies utenfor phpBB-programvaren under ditt opphold på "GaltvortSkolen", skjønt disse er utenfor synsvidden til dokumentet som bare har til hensikt å skjule sidene som er laget av phpBB-programvaren. Den andre metoden vi mottar din informasjon på er via det du sender til oss. Dette kan være, men er ikke begrenset til, posting som en anonym bruker (heretter omtalt som "anonyme innlegg"), registrering på "GaltvortSkolen" (heretter omtalt som "din brukerkonto") og innlegg skrevet av deg etter registrering og innlogging (heretter omtalt som "dine innlegg").

Din brukerkonto må i alle fall inneholde et slags kallenavn (heretter omtalt som "ditt brukernavn"), et personlig passord som brukes til innlogging på din konto (heretter omtalt som "ditt passord") og en personlig riktig epost-adresse (heretter kalt "din epost"). Din kontoinformasjon på "GaltvortSkolen" er beskyttet av data-beskyttende lover som gjelder i landet hvor vår server ligger. Informasjon som ditt brukernavn, passord og epost er påkrevd av "GaltvortSkolen" under registreringsprosessen, og det er vår bestemmelse hva som er obligatorisk og hva som er valgfritt. I alle tilfeller er det du som bestemmer hva som skal publiseres. Dessuten kan du innenfor din brukerkonto også velge om du vil motta automatisk epost fra phpBB-programvaren.

Passordet er kryptert i databasen, så det er helt trygt. Likevel kommer det an på om du bruker det samme passordet på andre nettsider. Passordet er ment å representere din brukerkonto på "GaltvortSkolen", så hold det hemmelig. Under ingen omstendighet vil en person knyttet til "GaltvortSkolen", phpBB eller en annen tredjepart ha behov for å spørre etter det. Hvis du skulle komme i skade for å glemme passordet, kan du bruke phpBB-programvarens "Jeg har glemt passordet"-funksjon som krever at du må oppgi ditt brukernavn og din epost. PhbBB-programvaren vil da lage og sende et nytt passord til deg.


Tilbake til innloggingssiden

cron